Praktyka

Misja

Radcy prawnego

Radca prawny świadczy pomoc prawną, która polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Jako radca prawny nie tylko udzielam porad prawnych, ale również prowadzę sprawy cywilne i gospodarcze przed sądami powszechnymi oraz występuję przed sądami administracyjnymi i urzędami reprezentując interes klienta.

W szybko zmieniającym się świecie i jeszcze szybciej zmieniającym się systemie prawnym w Polsce każdy może czuć się zagubiony. Rozumiem to, dlatego dbam nie tylko o wysoki poziom merytoryczny usługi prawnej, ale również o komfort mojego Klienta. Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie, co gwarantuje skuteczną ochronę praw i interesów Klientów.

Moje usługi oparte są na kilkuletnim doświadczeniu, które zdobywałam na studiach i w profesjonalnej kancelarii radców prawnych. Zapraszam do kontaktu.

Prawo bankowe

Udzielam porad prawnych w sprawach:

 • Nieautoryzowanych transakcji (kradzież pieniędzy z konta, wyłudzenie kredytu, odmowa uwzględnianie reklamacji przez bank);

 • Tzw. polisolokat, ubezpieczeń na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK);

 • Kredytów indeksowanych lub denominowanych do walut obcych (CHF, USD, EUR, JPY);

We wskazanych sprawach przygotowuję analizy prawne, jak również reprezentuję klienta w sporach sądowych i mediacjach oraz przygotowuję pisma procesowe.

Prawo cywilne

Z dziedziny prawa cywilnego udzielam pomocy prawnej m.in. w sprawach:

 • dotyczących wykonywania umów;
 • dotyczących ochrony własności i posiadania
 • o zniesienie współwłasności;
 • o zasiedzenie;
 • o ustanowienie służebności;
 • o odszkodowanie;
 • o zapłatę;
 • związanych z prawem autorskim;
 • o stwierdzenie nabycia spadku;
 • o zachowek;
 • o ubezwłasnowolnienie;

We wskazanych sprawach udzielam porad prawnych, przygotowuję analizy prawne, jak również reprezentuję klienta w sporach sądowych i mediacjach oraz przygotowuję pisma procesowe.

Prawo gospodarcze

 • Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców;
 • Przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów;
 • Zakładanie spółek kapitałowych i osobowych;
 • Przekształcanie spółek;
 • Likwidacja spółek;
 • Opracowanie dokumentów dla spółek, np. umowy spółki, statutu, protokołów i innych;
 • Reprezentacja w sporach sądowych i mediacjach;
 • Przygotowywanie dokumentacji procesowej ;

Prawo pracy

 • Przygotowywanie umów o pracę/ o świadczenie usług/ B2B;
 • Przygotowywanie umów o zakazie konkurencji;
 • Przygotowanie regulaminu pracy / regulaminu wynagradzania / regulaminu pracy zdalnej;
 • Analiza spraw związanych z rozwiązaniem umowy o pracę,
 • Reprezentacja w sporach sądowych i mediacjach;
 • Przygotowywanie dokumentacji procesowej;

Prawo administracyjne

 • Doradztwo i sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej;
 • Reprezentacja przed organami, w tym dokonywanie wymaganych prawem zgłoszeń i zawiadomień;
 • Przygotowywanie dokumentacji procesowej;
 • Reprezentacja w sporach sądowych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • Pomoc prawna w zakresie prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, wywłaszczania

Skontaktuj się jeśli masz jakieś pytania