Wszystko zaczyna
się od zaufania

W swojej pracy kieruję się indywidualnym podejściem do każdego Klienta. Realizuję usługi prawne zarówno na rzecz osób prawnych, jak i na rzecz osób fizycznych. Zapewniam kompleksową obsługę prawną, zgodną z oczekiwaniami Klienta. Doświadczenie zawodowe i zaangażowanie w sprawy Klienta pozwalają mi zapewnić wysoką jakość świadczonych usług i gwarantują skuteczną ochronę interesu Klienta. Podstawą współpracy zawsze jest wzajemne zaufanie. Zapraszam do kontaktu!

PLATINSTUDIO.COM

O mnie

Kilka słów o mnie

Jestem absolwentką prawa Uniwersytetu Łódzkiego, który ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym. W czasie studiów byłam stypendystką programu Erasmus na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Tours we Francji, co pozwoliło mi zapoznać się z prawem francuskim. Aplikację radcowską ukończyłam przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

W sektorze doradztwa prawnego działam od 2019 roku. Posiadam doświadczenie w obsłudze prawnej klientów korporacyjnych jak i indywidualnych oraz reprezentacją klientów przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi.

Zaangażowanie w sprawy połączone z doświadczeniem zawodowym i profesjonalizmem pozwalają na zapewnienie moim klientom wysokiej jakości świadczonych usług prawnych.

Aktualności

Zobacz najnowsze wpisy

Najczęściej zadawane pytania

Prawnik to osoba, która ukończyła pięcioletnie studia magisterskie i została magistrem prawa. Natomiast tytuł radcy prawnego przysługuje osobom, które ukończyły pięcioletnie studia magisterskie oraz skończyły aplikacje radcowską i zdały egzamin zawodowy (z wyjątkami wynikającymi z ustawy o radcach prawnych).

W przeciwieństwie do prawnika, radca prawny może reprezentować klienta przed sądem jako profesjonalny pełnomocnik. Co więcej, na radcy prawnym ciąży obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej w zakresie wszystkich informacji, które uzyskał od klienta w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Zachowanie tajemnicy zawodowej stanowi podstawę zaufania klienta do radcy prawnego i właściwego świadczenia usług.

Zawód radcy prawnego jest bardzo zbliżony do zawodu adwokata. Obecnie obie profesje różnią detale takie jak kolor żabotu (żabot adwokatów jest zielony, a radców – niebieski) czy możliwość pozostawania w stosunku pracy przez radców prawnych.

Radca prawny może świadczyć usługi polegające na:

  1. Reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
  2. Reprezentowaniu klientów przed urzędami,
  3. Przygotowywaniu opinii i analiz prawnych,
  4. Udzielaniu porad prawnych,
  5. Obsłudze prawnej przedsiębiorców,
  6. Sporządzaniu i analizowaniu umów (zarówno tych uregulowanych w kodeksie cywilnym, jak i kodeksie pracy, jak również tzw. umów mieszanych)

Przed spotkaniem należy przygotować dokumenty związane ze sprawą, która ma być przedmiotem spotkania z radcą prawnym. Dla udzielenia wyczerpującej porady prawnej konieczne jest dokładne ustalenie okoliczności faktycznych związanych ze sprawą, dlatego niezbędne jest szczegółowe omówienie sprawy. Radca prawny obowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej, dlatego nie trzeba obawiać się, że ujawnione na spotkaniu informacje zostaną ujawnione.

Spotkania mogą odbyć się stacjonarnie w kancelarii lub online. Zapraszam do kontaktu.

Skontaktuj się jeśli masz jakieś pytania